Temperatuur
24˚C= 75˚F

Omrekenen van Celcius naar Fahrenheit: vermenigvuldig het getal met 9, deel dit door 5 en tel er vervolgens 32 bij op.

Omrekenen van Fahrenheit naar Celcius: trek van het aantal graden Fahrenheit 32 af, vermenigvuldig dit met 5 en deel dit door 9.

Temperaturen berekenen