Reisverzekering

Een reisverzekering dekt over het algemeen de kosten als gevolg van diefstal, verlies van bagage, repatriëring, medische problemen et cetera. Zorg wel dat je reisverzekering werelddekking heeft! Ga voor vertrek goed na of de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Je kunt bij de meeste reisorganisaties eenmalige of doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen afsluiten. We raden je aan om je polisnummer en het telefoonnummer van de alarmcentrale mee te nemen op reis. Sla de gegevens bijvoorbeeld op in je telefoon en maak een briefje met belangrijke nummers voor in je bagage.

Werelddekking

Bij reisverzekeringen is er niet automatisch sprake van werelddekking, je moet dit specifiek afsluiten en betaalt er vaak een (iets) hogere premie voor. Controleer dus zorgvuldig of jouw reisverzekering werelddekking heeft en of je dus verzekerd bent voor schade in Amerika of Canada.

Zorgverzekering en medische kosten

Je zorgverzekeraar betaalt via de basisverzekering (een deel van) de kosten die je moet maken bij spoedeisende hulp in het buitenland na aftrek van het eigen risico. De vergoeding dekt het tarief dat in Nederland geldt voor de behandeling die je moest ondergaan. In Amerika en Canada kunnen de kosten een stuk hoger zijn dan bij ons, het kan dus zijn dat je zorgverzekering niet alle gemaakte kosten vergoedt. Voor de zorgkosten die buiten de vergoeding van je zorgverzekering vallen, kun je een vergoeding krijgen via je reisverzekering – mits deze de optie werelddekking en medische kosten heeft. Soms is het verstandig om geneeskunde speciaal op te nemen in je reisverzekering, bijvoorbeeld wanneer je op wintersport gaat of avontuurlijke activiteiten aangaat.