Temperatuur
24˚C= 75˚F

Omrekenen van Celcius naar Fahrenheit: vermenigvuldig het getal met 9, deel dit door 5 en tel er vervolgens 32 bij  op. Omrekenen van Fahrenheit naar Celcius: trek van het aantal graden Fahrenheit 32 af, vermenigvuldig dit met 5 en deel dit door 9.
Temperaturen berekenen

Lengte

 

Imperial Metriek
1 inch 2,54 centimeters
1 foot 30,48 centimeters
1 yard 91,44 centimeters
1 mile 1,609 kilometers
Metriek Imperial
1 centimeter 0,3937 inches
1 meter 3,28 feet
1 kilometer 0,621 miles

Afstanden en lengtes berekenen
 | Afstanden berekenen tussen steden: auto | vliegen

Oppervlakte
Imperial Metriek
1 square inch ( in2 ) 6,45 cm2
1 square foot ( ft2 ) 929,03 cm2
1 square yard ( yd2 ) 0,836 m2
1 Square mile 2,58 km2
1 acre 4046,86 m2
Metriek Imperial
1 mm2 0,00155 in2
1 cm2 0,1550 in2
1 m2 10,7639 ft2
1 hectare 2,47 acres
1 km2 0,3861 square miles of 247,105 acres

Volume / Inhoud
 
Imperial Metriek
1 gallon 3,785 liters
1 quart 0,946 liters
1 pint 0,473 liters
1 cup 236,587 ml
1 teaspoon 4,929 ml
1 tablespoon 14,787 ml
Metriek Imperial
1 liter 2,11 pints of 0,264 gallons

Bereken brandstofprijzen


Gewichten

Imperial Metriek
1 ounce (oz) 28,34 gram
1 pound (lb) 0,453 kilogram
Metriek Imperial
1 gram 0,035 ounces
1 kilogram 2,204 pounds