Praktische informatie

De Verenigde Staten is een land bij uitstek om met een huurauto of –camper rond te rijden. Of u nu kiest voor een autoreis met een uitgestippelde route of voor losse auto– of camperhuur, waarbij u zelf met behulp van een routekaart uw reis uitstippelt, eenmaal op de plaats van bestemming zult u al gauw merken dat het rijden in deze landen meestal geen moeilijke opgave is. Niet alleen zult u er een prima wegennet aantreffen met een duidelijke bewegwijzering, ook zult u er verbaasd zijn over het rustige en beheerste rijgedrag van de overige weggebruikers. De wegaanduiding is zeer eenvoudig en praktisch, mits u op de hoogte bent van enkele basisregels.

De wegen in de Verenigde Staten

De Verenigde Staten  beschikt over een uitgebreid en goed onderhouden wegennet. De afstanden staan in mijlen aangegeven (1 mijl = 1,6 kilometer). De afstanden zijn dus groter dan ze in eerste instantie lijken. Er wordt in de Verenigde Staten onderscheid gemaakt tussen 3 soorten doorgaande wegen:
Interstates: ‘Supersnelwegen’, onder beheer van de federale overheid, die het land van noord naar zuid en van oost naar west doorkruisen. De Interstates worden gekenmerkt door gescheiden dubbele rijbanen, het ontbreken van gelijkvloerse kruisingen, het ontwijken van de bebouwde kom en een beperkt aantal op- en afritten. Op een aantal Interstates, de zogenaamde ’turnpikes’, moet tol worden betaald. Interstates dragen de letter I, plus een nummer. De even nummers lopen over het algemeen oost-west, de oneven noord-zuid. De belangrijkste wegen hebben een tweecijferige code (bijv. I-14) en de verbindingen een driecijferige (bijv. I-314), waarbij de laatste twee cijfers het nummer van de Interstate aanduiden waar de weg op uitkomt (in dit voorbeeld de I-14). De wegen rond de grote steden hebben vaak een driecijferig nummer, waarbij een even eerste cijfer betekent dat de weg door of om de stad loopt, terwijl een oneven cijfer juist de stad inleidt.
Highways: Snelwegen die meerdere staten doorkruisen. De highways bestaan uit 2- of 4-baans gescheiden wegen en houden het midden tussen een rijksweg en een provinciale weg.
State Highways: Snelwegen die door de afzonderlijke staten worden beheerd.

Wegaanduiding

In de Verenigde Staten geldt dat, wanneer u een weg nadert, het belangrijk is te weten in welke richting u moet rijden. In tegenstelling tot wat wij in Nederland gewend zijn, wordt de richting meestal niet aangegeven door vermelding van de plaatsnamen die u langs de weg zult vinden, maar door de windrichting waarin de weg loopt; north – south of east – west.

Wegnummers

Wanneer u een bepaalde stad wilt bezoeken is het goed om te weten dat één stad vaak meerdere afslagen heeft. In de Verenigde Staten zijn de verschillende afritten genummerd per mijl. Dit betekent dat wanneer u bij afslag 25 bent en bij afslag 30 wilt afslaan, u weet dat u nog 5 mijl te gaan heeft. Dit verklaart eveneens waarom de nummers van de afritten verspringen. Indien de volgende afrit zich na 2 mijl bevindt, dan draagt deze in dit voorbeeld nummer 27. Afslag nummer 26 zult u dan niet tegenkomen. Zie wegaanduidingen

In- en uitvoegen

Uit- en invoegstroken vindt u zelden in de Verenigde Staten. Veelal is voor het uit- of invoegend verkeer een aparte rijbaan gereserveerd. Afritten staan vaak lang van tevoren aangegeven, zodat u als u niet af wilt slaan tijdig van rijstrook kunt veranderen en niet verplicht bent de afslag te nemen. Houd er rekening mee dat er ook afslagen zijn die naar links afbuigen. Met name bij wegen met een oneven aantal rijbanen (3, 5 of 7) wordt de middelste rijbaan gebruikt om linksaf te slaan.

Benzine

Benzine is in Noord-Amerika een stuk goedkoper dan in Nederland. Het tanken van benzine verloopt er vrijwel hetzelfde als in Nederland. Ook hier vindt u tankstations (zogeheten ‘service stations’) met bediening of self-service. U hoeft bij de ‘fully serviced stations’ geen fooi te geven, wel zijn de benzineprijzen meestal iets hoger. In de Verenigde Staten wil men vaak dat u voorafgaand aan het tanken een bepaald bedrag betaalt, waarna de pomp geactiveerd wordt. Het is belangrijk tijdens het rijden de stand van de benzinemeter goed in de gaten te houden en regelmatig de tank te vullen. Vooral campers verbruiken veel benzine (25-30 ltr/100 km). Gezien de grote afstanden weet u immers vaak niet wanneer u een volgend tankstation zult tegenkomen. Zonder benzine langs de weg komen te staan is niet alleen vervelend, maar geldt in sommige staten, zoals Californië, zelfs als een verkeersovertreding. In de Verenigde Staten worden gallons gebruikt (1 gallon = 3,785 liter). Als u een lange rit voor de boeg heeft, controleer dan van tevoren het olie- en waterpeil. Bereken hier je brandstofkosten

Verkeersregels

Het zal u tijdens het rijden in de Verenigde Staten opvallen dat de overige weggebruikers in de meeste gevallen zeer rustig en gedisciplineerd rijden. Dit is niet zonder reden. De Noord-Amerikaanse politie staat erom bekend zeer streng op te treden bij verkeersovertredingen en hoge boetes zijn dan ook geen uitzondering.

Maximumsnelheid

De verschillende staten van de Verenigde Staten hanteren ieder hun eigen regels inzake maximumsnelheden. Maximumsnelheden staan over het algemeen duidelijk aangegeven. De maximumsnelheid in de Verenigde Staten bedraagt op de meeste Interstates 65 mijl/u, terwijl u binnen de bebouwde kom niet harder mag dan 30-35 mijl/u.

Veiligheidsgordels

Net als in Nederland geldt dat het dragen van veiligheidsgordels verplicht is voor de bestuurder en alle passagiers. Het bord ‘buckle up, it’s the law’ herinnert u hieraan.

Scholen en schoolbussen

Men hanteert in Noord-Amerika strenge regels voor het rijden langs scholen en schoolbussen. Rijdt u tijdens schooltijd langs een school, dan bent u verplicht een maximumsnelheid van maximaal 10-15 mijl per uur aan te houden. Schoolkinderen worden in de Verenigde Staten naar school gebracht in gele schoolbussen. Wanneer een schoolbus stopt, zijn rode of gele lichten laat knipperen en de gevarendriehoek aan de zijkant van de bus uitsteekt, dan bent u verplicht te stoppen op ruime afstand van de bus (minstens 20 meter), ook als u vanuit tegenovergestelde richting aan komt rijden. Overtredingen worden zeer streng bestraft.

Voorrangsregels

Verkeer van rechts heeft voorrang. Verder wijken de voorrangsregels op kruisingen in Noord-Amerika enigszins af van de regels die wij in Nederland gewend zijn. Men maakt veel meer gebruik van de achthoekige stopborden. Nadert u een kruising zonder stopborden, dan kunt u ervan uitgaan dat u voorrang heeft. Staat er een stopbord, dan moet u stoppen en het kruisende verkeer voor laten gaan. De stopborden ‘vervangen’ als het ware de ‘haaientanden’ zoals wij die kennen. Gelijkwaardige kruisingen worden aangegeven door 4 stopborden. U kunt deze kruisingen herkennen aan een stopbord met daaronder de aanduiding ‘4-way X-ing’ of ‘ALL’. De regel op deze kruisingen is, dat diegene die het eerst bij de kruising aankomt, ook als eerste weer doorrijdt (na uiteraard eerst gestopt te zijn). Als algemene gedragsregel wordt aangehouden dat overstekende voetgangers voorrang hebben. De Verenigde Staten kent geen zebrapaden; voetgangersoversteekplaatsen worden aangegeven door twee dwars over de weg getrokken strepen.

Inhalen

In de Verenigde Staten mag op vier- en zesbaanswegen zowel links als rechts worden ingehaald. Men hanteert het ‘keep your lane’ principe, waarbij je op dezelfde rijbaan blijft rijden. Pas dus goed op bij het wisselen van rijbaan op dit soort wegen, verkeer kan u immers aan beide kanten passeren. Op tweebaanswegen moet u, net als in Nederland, rechts houden en mag u alleen links inhalen. Een ononderbroken streep op de weg betekent dat inhalen verboden is.

Parkeren

Houd als u ergens wilt parkeren de borden langs de weg goed in de gaten, om te zien of er bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden. Het is in absoluut verboden om binnen 3 meter (= 10 feet) van een brandkraan of oprit te parkeren. Ook het parkeren langs een geel geverfde stoeprand is verboden. Vaak zult u parkeerplaatsen tegenkomen waar u maar voor een beperkte tijd mag staan. Op het eerste gezicht lijkt er geen controle te bestaan op de naleving van de maximale parkeertijd (men kent bijv. niet de in Nederland gebruikte parkeerschijf). Een parkeerwacht controleert een aantal parkeerterreinen. Hij rijdt heen en weer en markeert de auto’s d.m.v. een krijtstreep op één van de banden. Met behulp van dit systeem houdt hij of zij de verbruikte parkeertijd exact in de gaten.

Drank en rijden

Het rijden onder invloed is vanzelfsprekend streng verboden en wordt zwaar bestraft. Het is echter ook verboden om aangebroken alcoholische dranken in het passagiersgedeelte van uw auto te vervoeren. Bij controle kunt u hiervoor beboet worden.

Verkeerslichten

Anders dan in Nederland het geval is, bevinden de verkeerslichten in de Verenigde Staten zich aan de overkant van de kruising. Let u vooral op dat er geen pauze is tussen het op rood springen van uw stoplicht en het op groen springen van het verkeerslicht voor het kruisende verkeer. Op het laatste moment nog door geel of rood rijden is daarom zeer onverstandig. In veel staten en provincies springt het stoplicht eerst weer op geel, voordat het op groen springt. De stoplichten kunnen ook rood knipperen (stop en rij verder na ander kruisend verkeer voorrang te hebben gegeven) of groen knipperen (u heeft voorrang op ander kruisend verkeer). Mocht u op uw rijbaan een geel knipperend kruis tegenkomen, dan betekent dit dat deze rijbaan is bestemd voor linksaf slaan. Het is veelal toegestaan, terwijl het stoplicht op rood staat, rechtsaf te slaan, mits u eerst volledig tot stilstand bent gekomen en hierbij het overige verkeer niet hindert. Dit is niet toegestaan in New York City of wanneer het bord ‘no turn on red’ bij het stoplicht staat.

De bediening van de auto/camper

Ongeacht in welk land u rijdt deze informatie kan altijd van pas komen.

Versnelling

Uw auto of camper is, afhankelijk van het type, voorzien van een handgeschakelde of automatische versnelling. Een handgeschakelde versnelling verschilt uiteraard niet van de versnelling die wij in Nederland gewend zijn. Het rijden in een auto of camper met automatische versnelling is misschien even wennen. U zult echter al gauw merken dat het in wezen heel eenvoudig is. Het belangrijkste verschil tussen een handgeschakelde en een automatische versnelling is, dat u bij een automatische versnelling niet hoeft te schakelen, een koppelingspedaal ontbreekt dan ook. Kijk uit dat u niet uit gewoonte met uw linkervoet op de rem gaat staan. Voor de aansturing van de versnelling vindt u een pook achter het stuur op de stuurkolom of tussen de voorstoelen op de grond. In het laatste geval heeft de versnellingspook een ‘duimknopje’ (‘Thumb button’) dat ingedrukt moet worden om te kunnen schakelen. Het versnellingssysteem verschilt per type auto of camper. Over het algemeen kan men stellen dat er in totaal 6 standen zijn: Park, Reverse, Neutral, Drive, 2 en 1.
Park: Deze stand moet worden gebruikt wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto in de Park-stand staat, worden de remmen geblokkeerd. Zorg ervoor dat de auto volledig tot stilstand is gekomen, voordat u de auto in de P-stand zet. Starten van het voertuig is alleen mogelijk in deze stand. Omgekeerd geldt ook dat de sleutel alleen uit het contact kan worden gehaald, nadat de auto in de P-stand is gezet. Houd het rempedaal ingedrukt als u de handel van P in een andere stand zet. Doet u dit niet dan kan de auto onverwacht naar voren of naar achteren rijden.
Reverse: Achteruit.
Neutral: Vrij.
Drive: De Drive-stand is de gebruikelijke stand tijdens het rijden. In deze stand wordt automatisch naar een hogere of lagere versnelling overgeschakeld, al naar gelang de snelheid van de auto verandert. Rijdt u bijvoorbeeld door heuvelachtig gebied, dan kunt u de versnelling beter in de Drive-stand zetten (‘Overdrive OFF’). Dit kan door middel van een aparte stand van de pook of door middel van een knopje op de versnellingspook of stuurkolom. In Drive schakelt de auto automatisch naar een lagere versnelling als u meer motorvermogen nodig heeft bij het inhalen of het beklimmen van een heuvel.
Stand 2: In stand 2 schakelt de auto automatisch tussen de eerste en tweede versnelling. Deze stand kan gebruikt worden bij het beklimmen of afdalen van redelijk steile heuvels. Tijdens het afdalen remt de auto automatisch af, zodat het gebruik van de rem minder vaak nodig is.
Stand 1: Deze stand gebruikt u wanneer u zeer steile heuvels oprijdt of afdaalt. De auto blijft in de eerste versnelling rijden. Uw snelheid mag dan ook niet boven 10 mijl per uur liggen.

Cruise control

Veel auto’s en campers zijn uitgerust met cruise control. Met de cruise control kunt u een bepaalde snelheid ‘vastzetten’, waardoor de auto of camper voortdurend de ingestelde snelheid blijft rijden zonder dat u gas hoeft te geven. U kunt de cruise control inschakelen door de cruise control schakelaar op ‘ON’ te zetten en wanneer u de gewenste snelheid heeft bereikt op ‘SET’ te drukken. U vindt deze knoppen over het algemeen aan het stuur. Zodra u op ‘OFF’ drukt of het gas- of rempedaal intrapt, wordt de cruise control opgeheven. Deze functie bewijst zijn nut met name op lange, redelijke vlakke afstanden.

Woordenlijst

 • center lane = middelste rijbaan
 • detour ahead = aankondiging omleiding
 • do not enter = verboden in te rijden
 • exit = afrit/uitgang
 • merge = invoegen
 • no passing = verboden in te halen
 • no u-turn = keerverbod
 • one way street = eenrichtingsverkeer
 • passing zone = inhaalstrook om snellere voertuigen de gelegenheid te geven in te halen
 • fuel = benzine
 • propane = LPG-gas
 • reduced speed ahead = aankondiging verlaging maximumsnelheid
 • RV = camper (Recreational Vehicle)
 • service station = benzinestation
 • soft shoulder = zachte berm
 • turnpike = autosnelweg met tol
 • X-ing (crossing) = kruising
 • yield = voorrang verlenen

Interstates

Snelwegen hebben verschillende aanduidingen, hieronder een korte uitleg:

interstate 64

Je hebt hoofdroutes (Principal routes) met 1 of 2 cijfers. Als deze nummers een even getal betreffen dan zijn dit altijd Oost – West routes.

interstate 95

Je hebt hoofdroutes (Principal routes) met 1 of 2 cijfers. Als deze nummers een on-even getal betreffen dan zijn dit altijd Noord – Zuid routes.

interstate 495

Interstates met een 3- cijferig getal zijn Ringwegen (loop or belt routes). Het eerste nummer is een even getal.

us highway

Highways worden aangeduid met borden zoals hiernaast. Borden kunnen behalve
de vierkante vorm zoals hiernaast ook
“uitgesneden” zijn.
In California zien de borden er bijvoorbeeld als volgt uit: us 101

us highway

Bussiness routes, zijn routes die vanaf de snelweg (interstate) de steden in gaan of deze doorkruisen. Deze hebben altijd de zelfde becijfering als de aangelegen interstate.