William Henry Harrison

William Henry Harrison

Harrison, William Henry (Berkeley, Virginia, 9 febr. 1773 – Washington D.C. 4 april 1841), Amerikaans staatsman, werd in 1801 benoemd tot gouverneur van het Indiana-territorium. Hij sloot verschillende grensverdragen met de Indianen en versloeg hen in 1811, toen zij in opstand kwamen onder hun leider Tecumseh, in de Slag bij Tippecanoe.

In de kort daarop volgende oorlog met Engeland behaalde hij een overwinning op Canadezen en Indianen bij het riviertje de Thames (1813). In 1840 werd hij als populaire held uit het Wilde Westen tot president gekozen in de ‘log cabin and hard cider campaign’. Dit was de eerste verkiezingsstrijd waarin het voor de kandidaat aanbevelenswaardig werd geacht in een blokhut te zijn geboren, al was Harrison in werkelijkheid afkomstig uit een deftig plantershuis in Virginia. Reeds een maand na zijn ambtsaanvaarding stierf hij.