John Quincy Adams

John Quincy Adams

Adams, John Quincy (Braintree [thans Quincy], Mass., 11 juli 1767 – Washington 23 febr. 1848), Amerikaans staatsman, president van de Verenigde Staten van 1825 tot 1829, was een zoon van president John Adams. Hij werd voornamelijk door zijn zeer begaafde moeder Abigail opgevoed. In 1782 was hij student in Leiden, en in hetzelfde jaar ging hij als secretaris mee naar Rusland met de gezant Francis Dana. Hij studeerde in Harvard (1785–1787), was gezant in Holland (1794–1797) en in Berlijn (1797–1801), senator (1803), professor in redekunst in Harvard (1806), gezant in Rusland (1809–1814) en in Engeland (1815–1817) en minister van Buitenlandse Zaken (1817–1825). Als zodanig was Adams verantwoordelijk voor de Monroe-leer.

Evenals zijn vader een koel, gesloten, hooghartig mens van grote intelligentie, bezield door een puriteins ethos om zijn land te dienen, mislukte hij als president, omdat hij met zijn visie van een sterk centraal gezag zijn tijd ver vooruit was. Zijn levensavond wijdde hij aan het lidmaatschap van het Congres (1835–1839), om daar de strijd tegen de slavernij te voeren. Adams was groot om zijn visie op een toekomstig Amerika, dat geestelijk sterk en één zou zijn.