John Adams

John Adams

Adams, John (Braintree [thans Quincy] Mass., 19 okt. 1735 – aldaar, 4 juli 1826), Amerikaans staatsman, president van de Verenigde Staten van 1797 tot 1801, was een van de eerste leiders van de Amerikaanse revolutie. Hij maakte deel uit van de commissie die verantwoordelijk was voor de opstelling van de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776. Hij schreef de grondwet van de staat Massachusetts en was zeer actief in de buitenlandse dienst van zijn land. Na een mislukte missie in Frankrijk kwam hij in 1780 naar Holland en slaagde erin om in 1782 de officiële erkenning van zijn land door de Staten Generaal te verkrijgen. Ook wist hij grote leningen af te sluiten bij de Amsterdamse bankiers.

In 1783 werkte hij mee aan het vredesverdrag van Parijs tussen Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden als afsluiting van de vierde Engels-Nederlandse oorlog, en werd vervolgens de eerste Amerikaanse gezant in Londen. Zijn verschillende werken op het gebied van de staatsinrichting hadden grote invloed bij het tot stand komen van de Amerikaanse Constitutie, vooral zijn Defence of the constitutions of government of The USA. In de regering van president Washington was hij vice-president. Steeds meer neigde hij tot een zeer sterk centraal gezag en zo werd hij met Alexander Hamilton de leider van de partij van de Federalisten.

Als president was hij verantwoordelijk voor de ondemocratische wetten tegen vreemdelingen en tegen de oppositie. Maar wijs was het beleid waardoor hij een oorlog met Frankrijk wist te voorkomen. Na zijn aftreden wijdde hij zich verder aan zijn studies en aan zijn zeer uitvoerige correspondentie. Adams was gehuwd met Abigail Smith (1744–1818), die zeer populair was en wier talrijke brieven een voortreffelijk beeld geven van de maatschappij waarin zij leefde, zowel in Amerika als Europa.