James Polk

James Polk

Polk, James Knox (Mecklenburg Co., N.C., 2 nov. 1795 – Nashville, Tenn., 15 juni 1849), Amerikaans staatsman, maakte politiek carrière in Tennessee, waar hij een vriend en aanhanger van Andrew Jackson was. Van 1825 tot 1839 was hij lid van het Huis van Afgevaardigden in Washington en van 1839 tot 1841 gouverneur van Tennessee. In 1844 werd hij, hoewel betrekkelijk onbekend, tot president gekozen.

Hij ontpopte zich als een zeer krachtig en voortvarend bestuurder. Hij verlaagde de toltarieven (1846), herstelde het onafhankelijke schatkistsysteem (d.i. onafhankelijk van de banken, 1846) en regelde de grensgeschillen met Engeland over Canada (de Oregon-kwestie) door een compromis langs de 49ste parallel (1846). In de steeds scherper wordende tegenstelling ten aanzien van de slavernij trachtte hij een gematigde koers te varen door zich strikt te houden aan het Missouri-compromis, maar de enorme expansie door de oorlog met Mexico (1846–1848) was toch de oorzaak van nieuwe felle geschillen.