Herbert Hoover

Herbert Hoover

Hoover, Herbert Clark (West Branch, Iowa, 10 aug. 1874 – New York 20 okt. 1964), Amerikaans staatsman, was begonnen als mijningenieur. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kwam hij naar voren door zijn werkzaamheden in verschillende commissies (o.a. Amerikaans hulpcomité voor België), m.n. in verband met de voedselvoorziening. Van 1921 tot 1928 was hij minister van Handel; in 1928 werd hij als Republikeins kandidaat tot president gekozen. Een half jaar na zijn ambtsaanvaarding begon de grote crisis met de crash van Wall Street.

Hoover nam wel enige voorzichtige maatregelen tot steun van de landbouw (Hawley-Smoot-tariff, 1930) en van het bankwezen (Reconstruction Finance Corporation, 1932), maar hij geloofde te zeer in het economisch individualisme en de vrije concurrentie om tot ingrijpende maatregelen over te gaan. Het gevolg was dat de werkeloosheid snel steeg (tot 13 miljoen in 1932) en dat bij de verkiezingen van 1932 Hoover werd verslagen door de Democratische kandidaat F.D. Roosevelt. Hij bestreed zowel de New Deal als de buitenlandse politiek van zijn opvolger in vele geschriften.

Van 1947 tot 1949 en van 1953 tot 1955 was Hoover hoofd van twee zgn. Hoover-commissies, die de regering adviseerden in economische en politieke zaken.