Calvin Coolidge

Calvin Coolidge

Coolidge, Calvin (Plymouth, Vt., 4 juli 1872 – Northampton, Mass., 5 jan. 1933), Amerikaans staatsman, werd in 1919 in het hele land bekend toen hij als gouverneur van Massachusetts de staking van de politie van Boston onderdrukte. Prompt werd hij in 1920 als vice-president naast Warren Gamaliel Harding gekozen en toen deze in 1923 overleed werd Coolidge president. In 1924 werd hij zelf als zodanig herkozen. Door zijn uitgangspunt dat de regeringsbemoeienis zo gering mogelijk moet zijn, bleef hij een zwakke president. Hij was zeer optimistisch over de economische toekomst van zijn land, zoals hij nog bij zijn aftreden in 1929 uitdrukkelijk zei. Kort daarna brak de grote crisis uit.

Zijn zes jaren van presidentschap (1923–1929) zijn de periode die in Amerika dikwijls is aangeduid als de ‘gay twenties’, maar hij zelf was een voorbeeld van statige ernst en plichtsbetrachting.