Introductie

Salt Lake City, hoofdstad van de staat Utah, ten zuidoosten van het Great Salt Lake, aan de voet van de Wasatch Mountains, met 160.000 inw.

De stad vervult een belangrijke functie als administratief (zetel van de federale regering) en handelscentrum (vnl. groothandel; jaarlijkse Utah State Fair). De industrie omvat – naast vervaardiging van producten gebaseerd op in de omgeving gewonnen ertsen (koper), met  o.a. aardolieraffinage, tabaks- en voedings-middelenindustrie, fabricage van elektronische apparatuur, militair materieel en (landbouw)machines.

De stad is tevens een centrum van toerisme. Vliegveld. Op educatief gebied zijn te noemen de University of Utah (1850), Westminster College (1875) en een mijnbouwschool. Salt Lake City is vooral bekend als hoofdzetel van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen (mormonen); de Mormon Temple (1853-1893) en Tabernacle (voltooid 1867; 8000 zitplaatsen) behoren met het Capitool tot de belangrijkste gebouwen. Wereldberoemd is ook de genealogische databank van de Kerk. Utah Museum of Fine Arts.

Geschiedenis

In juli 1847 ontstond de eerste nederzetting, toen Brigham Young met groepen kolonisten van de sekte der mormonen hier aankwam. Een conflict met de regering in Washington leidde in 1858 tot een complete ontruiming van de stad op last van Young, maar het geschil werd bijgelegd en weldra keerde de bevolking terug.

De spanning tussen mormonen en andersgezinden beheerste nog lange tijd de samenleving, vooral zolang officieel de polygamie werd getolereerd. Pas nadat dit niet meer het geval was en na de toelating van Utah als staat tot de Unie (1896) werden de relaties beter en kwam de stad tot grotere bloei. In 2002 vonden in Salt Lake City de Olympische Winterspelen plaats.

Bekijk foto’s van Salt Lake City