Introductie

Hartford, hoofdstad van de staat Connecticut, aan de Connecticut, met 140.000 inw. (aggl.: ca. 730.000 inw.).

De stad is het belangrijkste centrum van transport (binnenhaven, spoorlijnen, luchthaven), commercie, industrie en onderwijs van de staat. Er zetelen vele bank- en verzekeringsinstellingen, die de stad tot een van de belangrijkste financiële en dienstverlenende centra van de Verenigde Staten maken.

De industrie produceert o.m. precisie-instrumenten, elektronica, voedingsmiddelen, motoren, ruimtevaartonderdelen en wapens. Belangrijke educatieve instellingen zijn o.m. de Universiteit van Hartford (1877), Trinity College (1823) en diverse scholen voor opleidingen op het gebied van recht en verzekeringswezen. Er zijn verschillende musea, w.o. het Wadsworth Atheneum (1842; kunsthistorie), bibliotheken, parken (Bushnell Park) en een symfonieorkost. Er zetelt o.m. een rooms-katholiek aartsbisschop; Hartford Seminary Foundation.

De stad was vlak na de Amerikaanse Vrijheidsoorlog het centrum van de Connecticut of Hartford Wit, een groep politiek geëngageerde dichters en schrijvers die zich m.n. afzette tegen het democratisch liberalisme dat in die dagen onder Th. Jefferson opgang maakte en die de stad later tot een middelpunt van Amerikaanse literatuur maakte. Dit komt tot uiting in een aantal fraaie bezienswaardigheden, w.o. het huis van de schrijvers Mark Twain (1874) en H. Beecher Stowe (1871); de Hartford Courant (1764) is een van de oudste kranten van de Verenigde Staten. Voorts Capitool (1872), Old State House (1796) en hooggerechtshof (1910).

Geschiedenis

Hartford ontstond als Newtown rond een in 1633 gestichte Hollandse handelspost. In 1814 was ze het toneel van de Hartford Convention, waar de leiders van New England bijeenkwamen en, uit protest tegen de oorlog met Engeland, de rechten van hun afzonderlijke staten boven die van de Unie stelden. I

n 1662 kreeg de stad een charter van Karel II en in 1665 werd ze de hoofdstad van de kolonie Connecticut. In de 18de eeuw bestond een bloeiend handelsverkeer met Europa, de industriële ontwikkeling nam een aanvang in de 19de eeuw.

Bekijk foto’s van Hartford