Introductie

Detroit, stad in Michigan, aan de Detroit River, met 1 miljoen inw. (sted. gebied: ca. 4,7 miljoen inw.). De stad behoort tot de zeven grootste van de Verenigde Staten.

Functies

Detroit is van oudsher van bijzonder belang als handelscentrum; de haven is de drukste van Michigan. Daarnaast is de stad het grootste centrum van automobielproductie ter wereld; vestigingen van o.m. General Motors Company, Chrysler Corporation en Ford Motor Company en talrijke toeleveringsbedrijven. Daarnaast belangrijke chemische en farmaceutische industrie, aardolieraffinage, machinebouw en fabricage van elektrische en elektronische apparatuur. Voorts belangrijke dienstverlenende activiteiten, o.a. op het gebied van financiën, adverteren, public relations en design.

De stad is o.m. zetel van de University of Detroit (1911), Wayne State University (1933) en diverse instituten en instellingen voor industrieel en technologisch onderzoek. Er zijn een wetenschapsmuseum, een planetarium, diverse theaters, Detroit Public Library (1865; een van de grootste van het land) en een dierentuin met aquarium. De stad is de thuisbasis van het Detroit Symphony Orchestra. Het Motown Museum belicht de geschiedenis van de gelijknamige platenmaatschappij, die, vooral in de jaren zestig en zeventig, een aantal hits van zwarte muzikanten op de markt bracht.

Stadsbeeld

De stad is na een grote brand in 1805 voor een belangrijk deel herbouwd naar plannen van de architect P.-C. l’Enfant. In de jaren zeventig zijn grote delen van de stad gesaneerd, zodat rond de city een aparte mengeling van hoogbouw en 19de-eeuwse bebouwing is ontstaan. Voorbeelden van moderne bouwkunst zijn het Renaissance Center (1977; 225 m hoog) aan Detroit River, het Civic Center (1978) en het Cultural Center, met vestiging van het Detroit Institute of Arts. Het Fort Wayne (1851) is thans militair museum. Cobo Hall and Arena is een van de grootste congres- en beursgebouwen in de Verenigde Staten. Er zijn diverse parken, m.n. Belle Isle.

De stad is verbonden met het aan de overzijde van de rivier gelegen Windsor (Canada) door middel van veerdiensten, twee tunnels en bruggen, w.o. Ambassador Bridge (1929).

Geschiedenis

De stad is ontstaan rond het door de Fransman A. de la Mothe Cadillac in 1701 gestichte Fort Pontchartrain du Détroit. Het fort werd in 1760 door de Engelsen veroverd, en met de kolonisatie van Michigan en de opkomst van scheepvaart en spoorwegverkeer ontwikkelde de stad zich in rap tempo tot een belangrijk centrum van handel en industrie (19de eeuw; scheepsbouw).

Rond 1900 begon Henry Ford met de bouw van automobielen (in Dearborn, thans opgenomen in de agglomeratie Detroit), later gevolgd door andere fabrikanten.

De bevolking nam snel toe door immigratie van fabrieksarbeiders, w.o. veel zwarten, wat in de eerste helft van de 20ste eeuw leidde tot sociale onrust en rassenconflicten (1943, 1967). In de jaren zeventig maakte de automobielindustrie een ernstige crisis door (concurrentie Japanse fabrikanten; economische recessie), met grote werkeloosheid onder m.n. zwarte jongeren tot gevolg.

Detroit was in de periode 1805-1847 de hoofdstad van het territorium (sinds 1837 staat) Michigan.

Bekijk foto’s van Detroit