Flag Wyoming

Equality State

Inleiding

Wyoming (afk.: WY of Wyo), staat van de Verenigde Staten van Amerika, 253.597 km2, met 453.000 inw., hoofdstad: Cheyenne.

Fysische Geografie

Wyoming is een van de hoogst gelegen staten van de Verenigde Staten (gemiddelde hoogte 2000 m). Het laagste punt (945 m) ligt in het noordoosten, waar de Belle Fourche de staat verlaat. Wyoming behoort voor driekwart tot de Rocky Mountains en beslaat hiervan vrijwel de gehele Central Rockies, bestaande uit een aantal grote en hoog liggende bekkens, omsloten door bergketens, met als hoogste de Wind River Range (Gannett Peak, 4207 m, Fremont Peak, 4185 m, Mount Bonneville, 3821 m, Atlantic Peak, 3884 m). Het zuiden en zuidwesten van de staat wordt gevormd door het grote Sweetwater Basin, een op 2000 à 2300 m hoogte gelegen bekken, dat door lage bergruggen verdeeld is in kleinere bekkens. Het meest spectaculaire deel van Wyoming is het noordwesten; hier ligt op het Yellowstoneplateau op 2373 m hoogte het grote Yellowstone Lake (360 km2) in een fraai, gaaf landschap. In het ca. 9000 km2 grote Yellowstone National Park (voor een deel in Montana en Idaho gelegen), komen postvulkanische verschijnselen als geisers, hete bronnen en kalksinterterrassen voor. Ten zuiden van dit park ligt de Teton Range met de 4196 m hoge Grand Teton en aan de voet daarvan het Jackson Lake; ook dit gebied is als Grand Teton National Park (ca. 1250 km2) beschermd. Het oostelijke vierde deel van Wyoming behoort tot de Great Plains.

Vanaf Yellowstone National Park loopt door Wyoming de continentale waterscheiding. Het zuidwesten behoort tot het gebied van de Green River met haar zijrivieren. De Teton Range watert af via de Snake River. Het noorden en het oosten van Wyoming behoren tot het Missouristroomgebied. Om afspoeling tegen te gaan en ten behoeve van irrigatie heeft men in het droge gebied veel stuwdammen in de rivieren gelegd, waardoor ook daar grote waterreservoirs zijn ontstaan. Wyoming heeft een continentaal klimaat met een jaaramplitude van meer dan 30 °C en een dagamplitude die vaak nog groter is. Met de hoogte van de bergen neemt de temperatuur snel af. De neerslag is over het algemeen gering (gemiddeld 400 mm), maar onderling zijn er grote verschillen. De meeste regen valt in de voorzomer.

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 2 inw. per km2. Van de bevolking woont ongeveer 65% in de stedelijke gebieden. De grootste steden zijn de hoofdstad Cheyenne en Casper.

Economie

De mijnbouw is de belangrijkste economische sector en aardolie de belangrijkste delfstof; de staat beschikt (evenals Colorado en Utah) bovendien over aanzienlijke hoeveelheden olieschalies; de voorraad aan aardolie uit deze schalies wordt voor Wyoming geschat op meer dan 6, 7 miljard m3. Voorts worden o.m. aardgas en steenkool gewonnen. Landbouw en met name veeteelt is de op één na belangrijkste economische activiteit (rund- en pluimvee, schapen). De belangrijkste verbouwde gewassen zijn: hooi, gerst, suikerbieten, tarwe. Meer dan 50% van de door industrie toegevoegde waarde is afkomstig uit de sector die op de mijnbouw is geënt (vnl. op de aardoliewinning). Voorts is er o.m. levensmiddelenproductie. Het toerisme is de derde economische sector van belang.

Bezienswaardigheden

Toeristische trekpleisters zijn de nationale parken Yellowstone en Grand Teton; de nationale bossen Big Horn, Black Hills, Bridger, Medicine Bow, Shoshone en Teton; het staatspark Hot Springs en het nationale monument Devil’s Tower. Wyoming bezit grote kudden gaffelantilopen en wapiti’s; voorts komen er grijze en zwarte beren, prairiewolven, poema’s e.d. voor. Er liggen verscheidene skigebieden. Langs de historische routes van de Overland Trail, de Oregon Trail, de Bridger Trail en de Pony Express liggen talloze handelsposten, militaire forten en pleisterplaatsen.

Geschiedenis

Of de gebroeders De la Verendrye als eerste Europeanen het gebied reeds in de 18de eeuw bereikten is onzeker. Vast staat dat sedert het begin van de 19de eeuw bonthandelaars het land exploreerden. In 1832 trok kapitein Bonville met een expeditie van 110 man door het gebied en in 1842/1843 verkende Fremont het land voor de Amerikaanse regering. Kort daarna kwam de grote stroom pioniers, op weg naar Oregon en Utah. De eersten die zich permanent in het gebied vestigden, waren de mormonen (1847). Meer intensieve kolonisatie vond plaats na de ontdekking van goud in 1867. In 1868 werd Wyoming georganiseerd als territorium. In dezelfde tijd werden de Indianen verdreven of in reservaten ondergebracht, soms na verbitterde gevechten (Fetterman massacre, 21 dec. 1866). In 1890 werd Wyoming als (44ste) staat in de Unie opgenomen.