Flag Washington

The Evergreen State

Inleiding

Washington (afk.: WA of Wash.), staat van de Verenigde Staten van Amerika, begrensd door Canada (British Columbia), Idaho, Oregon (grensrivier: Columbia River) en de Grote Oceaan (deels: Strait Juan de Fuca, Straits of Georgia en Puget Sound), 176.617 km2, met 4,8 miljoen inw.; hoofdstad: Olympia.

Fysische Geografie

Langs de Grote-Oceaankust strekken zich in elkaars verlengde van zuid naar noord uit: de Willapa Hills (900 m) en de Olympic Mountains met afgeronde toppen (Mt. Olympus, 2415 m). De Cascade Range verdeelt de staat in een oostelijk en een westelijk deel. Langs de oostrand van dit plateau loopt een grote breuk, waarop vulkanen zijn ontstaan die tot 1000 m boven de Cascade Range uitsteken. In totaal zijn er 57 toppen boven de sneeuwgrens (die hier op 2300 m ligt). De voornaamste toppen zijn Mt. Rainier (4392 m, het hoogste punt van Washington) in het Mt. Rainier National Park, Liberty Cap (4301 m) en Point Success (4313 m). De vulkaan Mt. St. Helens (2940 m) die sinds 1857 niet meer actief was geweest, had in 1980 een krachtige uitbarsting. De westhelling van de Cascade Range is sterk bebost. De oosthelling bestaat uit onbeboste radiale ruggen, afdalend naar het Columbia Basin. Tussen twee van deze ruggen, de Sawtooth Ridge en de Chelan Range, strekt zich het smalle, 90 km lange en 440 m diepe Chelan Lake uit. Het oostelijk deel van Washington wordt ingenomen door het Columbia Basin, een uitgestrekt lavaplateau. In het noorden ligt het onbeboste Okanogangebergte (1900 m), in het zuidoosten liggen de beboste Blue Mountains met toppen tot bijna 2000 m. De belangrijkste rivier van Washington is de Columbia River. De zijrivieren zijn diep ingesneden in het lavaplateau; op vele plaatsen zijn canyons ontstaan. Grote meren in de staat zijn o.m. Lake Chelan en de stuwmeren achter dammen in de Columbia River, zoals Franklin D. Roosevelt Lake (Grand Coulee Dam) en Banks Lake (Dry Falls Dam). Het westelijk deel van Washington heeft een gematigd zeeklimaat met een neerslagmaximum in de winter. Wynoocke, aan de voet van Mt. Olympus, heeft met ca. 3600 mm de hoogste gemiddelde neerslag van de Verenigde Staten. Het oostelijk deel van de staat heeft een continentaal steppeklimaat met een neerslag van 250 tot 500 mm.

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 26 inw. per km2. Van de bevolking woont ongeveer 76% in de stedelijke gebieden. De voornaamste steden zijn Seattle, Spokane en Tacoma.

Economie

Hoewel de economie van de staat vanouds is gebaseerd op land-, bos- en mijnbouw en visserij, is sinds de Tweede Wereldoorlog de industrie sterk opgekomen en sinds het eind van de jaren vijftig de grootste werkgever. De voornaamste akkerbouwproducten zijn granen; voorts fruit (belangrijkste appelproducent van de Verenigde Staten), asperges, aardappelen, hop, erwten, suikerbieten. De veestapel omvat melkkoeien en ander rundvee, schapen en varkens. Washington is een van de voornaamste producenten van timmerhout en houtpulp in de Verenigde Staten. De visserij en de ermee samenhangende industrie (inblikken, invriezen, enz.) is vanouds een belangrijk element in de economie van de staat: zalm- en heilbotvangst en zalm-in-blikproductie. Het belangrijkste mijnbouwproduct is steenkool; voorts o.m. aardgas, zand, grind, zink, cement, lood en uraanerts. De industrie is vnl. geconcentreerd in het westen. De belangrijkste industrieën zijn fabricage van vliegtuigen en ruimtevaartuigen (Boeing), hout en houtproducten, voedingsmiddelen, machines en chemische producten; andere belangrijke sectoren zijn de scheepsbouw, drukkerijen en uitgeverijen. Washington heeft het grootste potentieel waterkrachtenergie van de Verenigde Staten. De overvloed aan hydro-elektrische energie heeft de ontwikkeling van twee belangrijke verwerkende industrieën mogelijk gemaakt: aluminium en plutonium (door de Atomic Energy Commission) worden hier geproduceerd. De staat bezit ca. 20% van het totale waterkrachtpotentieel van de Verenigde Staten en neemt de eerste plaats in wat het geïnstalleerde hydro-elektrische vermogen betreft.

Bezienswaardigheden

Er zijn in de staat drie grote nationale parken: Olympic National Park in het noordwesten (ca. 4000 km2) en North Cascades National Park (ca. 2000 km2). Ten zuidoosten van Seattle ligt het Mount Reinier National Park (ca. 1000 km2). Seattle is daarnaast ook een belangrijke toeristische trekpleister. Voorts lokaties die aan de oorspronkelijke bewoners en de pioniersdagen herinneren, zoals Whitman Mission National Historic Site bij Walla Walla, Fort Vancouver National Historic Site, San Juan Island National Historical Park en het Makah Cultural and Research Center op het Olympic Peninsula.

Geschiedenis

Reeds in de 16de eeuw verkenden Spaanse en Engelse ontdekkingsreizigers de noordwestkust, maar van een echte ontdekking was pas sprake, toen in 1792 kapitein Robert Gray met het schip ‘Columbia’ de kust bezeilde en de grote rivier die hij vond naar zijn schip noemde. Op de ontdekkingen van Gray baseerden de Amerikanen hun aanspraken op het gebied. Van 1804 tot 1806 exploreerden de Amerikanen Lewis en Clark het binnenland. Tot een kolonisatie door blanken kwam het pas in 1836 toen de zendeling Marcus Whitman zich tussen de Indianen vestigde in Walla Walla. Kort daarna begon de grote trek naar het Oregon Territorium, waar Washington op dat moment toe behoorde. In 1846 werd met Groot-Brittannië overeenstemming bereikt over de definitieve grens langs de 46ste breedtegraad. Afzonderlijke organisatie van het Washington-territorium vond plaats in 1853. De Indianen werden onderworpen in de oorlog van 1855–1856. Daarna kwam het gebied tot bloei. In 1889 werd Washington als (42ste) staat toegelaten tot de Unie.