Flag Rhode Island

The Ocean State

Inleiding

Rhode Island (afk.: RI of R.I.), staat van de Verenigde Staten van Amerika, een van de New England-staten, aan de Atlantische Oceaan (Block Island Sound en Rhode Island Sound), 3140 km2, met 1 miljoen inw.; hoofdstad: Providence.

Fysische Geografie

De staat ligt aan weerszijden van Narragansett Bay (waarin o.a. het eiland Rhode Island). Het vastelandgedeelte van de staat is een deel van de Piedmont, de oostelijke plateaurand van de Appalachen. In het westen zijn Durfee Hill (242 m) en Jerimoth Hill (244 m) de hoogste punten van het door rivieren sterk versneden plateau. Langs de rotsige kust zijn brede zandstroken afgezet en hebben zich lagunes gevormd. De rivieren hebben geen betekenis voor de scheepvaart, wel voor de opwekking van energie; de belangrijkste stuwdam, de Kentdam, stuwt het grote Scituatereservoir op in de Pawtuxet River. De ligging aan zee heeft een matigende invloed op het klimaat, dat echter door de westelijke wind, die continentale lucht aanvoert, ’s zomers heet en ’s winters koud is. De gemiddelde temperatuur is in Providence in januari –7 °C en in juli 25 °C, op Block Island 0 °C, resp. 21 °C. De neerslag bedraagt jaarlijks gemiddeld 1300 mm en valt in de winter veelal in de vorm van sneeuw.

Bevolking

Rhode Island is, afgezien van het District of Columbia, de kleinste Amerikaanse staat, maar heeft een hoge bevolkingsdichtheid (251 inw. per km2). Van de bevolking woont ongeveer 86% in de stedelijke gebieden. De grootste steden zijn Providence, Warwick, Cranston en Pawtucket.

Economie

Het fabriceren van eindproducten, m.n. textielgoederen, is sinds de Amerikaanse Burgeroorlog de ruggengraat van de economie van Rhode Island geweest. De belangrijkste bedrijfstakken zijn metaal-, machine- en textielindustrie en fabricage van elektrische apparaten, precisie-instrumenten en juweliers- en zilverwerk; te Providence bevindt zich de grootste zilverwerkfabriek ter wereld. Ca. 10% van de totale oppervlakte is in gebruik als akker- (teelt van granen en groenten) of grasland (pluim- en melkvee); daarnaast boomkwekerijen en fruitteelt. Voorts visserij en enige mijnbouw. De grootste economische groei vindt sinds de jaren zeventig plaats in de tertiaire sector (overheid, banken, verzekeringen, transport). Belangrijkste handelscentrum is Providence (haven, vliegveld).

Bezienswaardigheden

De meeste toeristen komen naar Rhode Island voor de prachtige stranden langs de kust en op Block Island. Newport is bekend om de prachtige 19de–eeuwse buitenverblijven, het Jazz Festival en de zeilraces.

Geschiedenis

De naam Rhode Island is misschien afkomstig van de Italiaan Giovanni da Verrazano, die in 1524 het huidige Block Island, dat volgens hem de grootte had van Rhodos in de Middellandse Zee, Rhodos noemde.

In 1636 arriveerde de eerste groep kolonisten: individualisten en sektariërs uit Massachusetts. Hun leider was Roger Williams, die Providence stichtte. Een tweede groep stichtte in 1638 Portsmouth en in 1639 volgde Newport, in 1643 Warwick. Deze vier vestigingen verenigden zich in 1647 onder een charter dat Roger Williams in 1644 verkregen had. In 1663 werd dit vernieuwd. De kolonie kreeg een zeer eigen karakter, doordat er volledige vrijheid van godsdienst werd ingevoerd. Zo werd zij een toevluchtsoord voor vooral baptisten en Quakers. De opbloei kwam in de 18de eeuw, vooral door handel en landbouw. In de Revolutie speelde Rhode Island een belangrijke rol en reeds op 4 mei 1776 verklaarden de bewoners zich onafhankelijk van Engeland. De geest van individualisme was zo sterk dat men zich in 1787 niet wilde neerleggen bij de nieuwe Grondwet; pas drie jaar later werd deze aanvaard en trad Rhode Island als laatste van de oorspronkelijke dertien koloniën toe tot de Unie. Een kleine oligarchie van kooplieden beheerste de politiek en hield in de 19de eeuw alle democratisering tegen, waartegen Thomas Dorr in 1840–1842 in opstand kwam. Zijn aanslag op de hoofdstad mislukte, maar zijn eisen tot verruiming van het kiesrecht werden door de staatsregering ingewilligd.