Flag Mississippi

Magnolia State

Inleiding

Mississippi (afk.: MS of Miss.), staat van de Verenigde Staten van Amerika, 123.584 km2, met 2,5 miljoen inw.; hoofdstad: Jackson.

Fysische Geografie

De bodem vertoont weinig reliëf en is in het algemeen glooiend tot heuvelachtig. De 20 tot 25 km brede kuststrook ligt slechts enkele meters boven zeeniveau; het achterland heeft een gemiddelde hoogte van 50 m; de centrale en noordelijke gebieden bereiken een hoogte van 100 tot 150 m en slechts de Pontotoc Ridge in het uiterste noordoosten is meer dan 200 m hoog (Woodall Mountain, 246 m). De Mississippi stroomt langs de westgrens van de staat. De voornaamste zijrivieren zijn hier de Yazoo en de Big Black River. Mississippi heeft een subtropisch klimaat. Tornado’s komen regelmatig voor, vooral tussen februari en mei.

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 21 inw. per km2. Ongeveer 47% van de totale bevolking woont in de steden. De enige stad met meer dan 100.000 inw. is Jackson.

Economie

Vanwege het gunstige klimaat en de vruchtbare bodem is Mississippi van oudsher een landbouwstaat. Het belangrijkste agrarische product is katoen; verder teelt van o.m. sojabonen en rijst. De veestapel omvat melkkoeien, varkens en rund- en pluimvee. De bosbouw (meer dan de helft van de staat is bebost) levert timmerhout, houtpulp (voor de papierindustrie) en terpentijngom. Van groot belang is de visserij (m.n. garnalen en menhaden, een haringsoort die o.a. gebruikt wordt bij mestbereiding). Mississippi is de grootste leverancier van in zoet water gekweekte soorten katvis (m.n. blue catfish en channel catfish. De mijnbouw produceert hoofdzakelijk aardolie en aardgas (centrum Yazoo City). Van recente datum is de opkomst van de industrie, met fabricage van vervoermiddelen, landbouwmachines, voedingsmiddelen, textielproducten en elektronica. Ondanks de relatief snelle ontwikkeling van de industrie hoort het inkomen per hoofd van de bevolking nog steeds tot de laagste van de Verenigde Staten en is er sprake van hoge werkloosheid.

Bezienswaardigheden

Op verschillende plaatsen in Mississippi wordt de herinnering aan de Amerikaanse Burgeroorlog levend gehouden (o.a. Vicksburg National Military Park). Van voor die tijd stammen mooie herenhuizen in o.a. Vicksburg en Matchez. Voor de bluesliefhebber is er Greenville met het Mississippi Delta Blues Festival (september) en Clarksdale met o.a. het Delta Blues Museum. Natuurschoon biedt o.a. het Gulf Island National Seashore en de Matchez Trace Parkway (een oude koloniale route).

Geschiedenis

Hernan(do) de Soto was de eerste blanke die dit gebied bereisde (1539). De Fransman La Salle legde, toen hij in 1682 de monding van de rivier de Mississippi bereikte, voor Frankrijk beslag op dit gebied en d’Iberville stichtte in 1699 fort Maurepas bij het tegenwoordige Biloxi. Mississippi was een deel van de Franse kolonie Louisiana. Het werd in Europa plotseling bekend door de speculaties van de Schot John Law en zijn Mississippi-compagnie. In 1763 kwam het gebied onder Engels bestuur, in 1779 werd het door Spanje bezet en pas in 1795 werd het officieel afgestaan aan de Verenigde Staten.

In 1798 werd het Mississippi-territorium gevormd, in 1817 werd het gebied als 20ste staat toegelaten tot de Unie. In 1822 werd Jackson de hoofdstad. Mississippi werd een staat waar de katoen het voornaamste product werd en de slavernij algemeen was. Het behoorde bij de eerste staten die zich in 1861 afscheidden van de Unie en een inwoner van de staat, Jefferson Davis, werd president van de Geconfedereerde Staten. Na de Amerikaanse Burgeroorlog stond Mississippi tot 1870 onder noordelijk militair bewind, maar tot 1875 regeerde er een Reconstructieregering.

Op het einde van de 19de eeuw vond er een sociale omwenteling plaats. De oude planterskaste verloor bij de verkiezingen haar macht. De arme blanken, kleine boeren, handwerkslieden e.d., kwamen aan het bewind en voerden een aantal sociale hervormingen door, maar keerden zich ook feller tegen de zwarte bevolking. Van deze tijd dateren de ver doorgevoerde segregatiemaatregelen, die in de andere zuidelijke staten weldra werden nagevolgd. Bekrompen figuren als James K. Vardaman en Theodore G. Bilbo waren de regeerders van de staat. Enige vooruitgang leek te worden geboekt tijdens de New Deal-periode, maar Mississippi bleef de armste en minst ontwikkelde staat van de Unie, waar een groot deel van de bevolking zwart was (in 1960 nog 43%). De strijd over de integratie, die in 1954 door de uitspraak van het hooggerechtshof werd ontketend, leidde in Mississippi tot ernstige botsingen, o.a. in 1962 en in 1963.

In de loop van de jaren zestig voltrok zich een zekere matiging in de houding tegenover de zwarte bevolking, omdat investeerders vanwege de ongunstige naam die Mississippi in de rest van het land had gekregen wegbleven, wat tot economische achteruitgang leidde.