Flag Massachusetts

Bay State

Inleiding

Massachusetts (afk.: MA of Mass.), staat van de Verenigde Staten van Amerika, begrensd door de Atlantische Oceaan en de staten Rhode Island, Connecticut, New York, Vermont en New Hampshire, 21.408 km2, met 6 miljoen inw.; hoofdstad: Boston. De naam Massachusetts is ontleend aan een Indiaanse naam en betekent waarschijnlijk ‘bij de grote heuvels’.

Fysische Geografie

De oostelijke laagvlakte biedt in diepe inhammen vele natuurlijke havens. In westelijke richting neemt het laagland geleidelijk in hoogte toe. Het dal van de Connecticut vormt het middenwesten van de staat. Ten oosten van het dal verheffen zich de Green Mountains. Dit noordwestelijk deel, bekend als de Berkshire Hills, bereikt zijn hoogste punt in de Mount Greylock (1075 m). In het uiterste westen verrijst het Taconicgebergte. Voor de zuidkust liggen de eilanden Martha’s Vineyard en Nantucket Island. De belangrijkste rivier van de staat, de Connecticut, stroomt in zuidelijke richting door Massachusetts. Van de meer dan 1100 meren zijn Lake Webster en Lake Quinsigamond de grootste. Voor energieopwekking zijn kunstmatige meren aangelegd, zoals het Quabbin Reservoir en het Wachusett Reservoir. De winters zijn streng, met veel sneeuwval, de zomers heet en vaak droog. Onder invloed van de Atlantische Oceaan is het klimaat aan de kust iets milder. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is vrij gelijkmatig over de staat verdeeld (Boston 1036 mm per jaar).

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 220 inw. per km2. Van de bevolking woont ca. 84% in de steden. De grootste steden zijn Bosten, Worcester en Springfield. In Cambridge zetelen Harvard University (1636), de oudste universiteit van de Verenigde Staten en het Massachusetts Institute of Technology (MIT; 1861), één van de grootste en belangrijkste instellingen voor wetenschappelijk en technisch onderzoek en opleiding ter wereld. Massachusetts bekleedt op het gebied van onderwijs een leidende positie in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van de medische wetenschap zijn er enkele belangrijke instituten.

Economie

De industrie is de voornaamste economische activiteit in de staat (productie van elektrische apparaten en geavanceerde elektronica, machines, metaal-, textiel- en lederwaren, chemicaliën), gevolgd door handel en dienstverlening. Vooral Boston is een centrum van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe toepassingen op het gebied van atoomfysica, computertechnieken etc. De landbouw is van minder belang (zuivelproducten, pluimvee, kasbloemen en -planten en fruit, w.o. veenbessen; voorts aardappelen, groenten en tabak). Zeevisserij en verwerking van vis zijn daarnaast aanzienlijk. De belangrijkste zeevisserijhavens zijn Boston, Gloucester en New Bedford. De delfstoffenproductie bestaat vnl. uit zand, grind en klei.

Bezienswaardigheden

Cape Cod, Martha’s Vineyard en Nantucket Island zijn gezochte vakantieoorden met prachtige natuur en schilderachtige plaatsjes. Veelbezocht zijn ook de Berkshire Hills, met in de zomer o.a. het Tanglewood Muziekfestival in Lenox. Lokaties met een rijke historie zijn o.m. Boston, Plymouth, Salem en New Bedford.

Geschiedenis

De kusten van Massachusetts werden in het begin van de 17de eeuw door Engelse ontdekkingsreizigers bezocht. De eerste nederzetting in dit gebied was die van de Pilgrim Fathers in 1620 in Plymouth. Salem werd het centrum van een tweede kolonisatie in 1626. In 1629 werd aan de Massachusetts Bay Company een koninklijk charter gegeven, waarop de grote trek van de puriteinen naar dit gebied begon. Er ontwikkelde zich een zeer streng orthodox-protestantse maatschappij van hoog cultureel gehalte. Reeds in 1636 werd de eerste universiteit gesticht (Harvard). De democratie van de puriteinen was enerzijds gebonden aan de kerkelijke organisatie, maar schoot anderzijds lokaal krachtig wortel in de zgn. town meetings. De strenge theocratie leidde tot het uitwijzen van alle andersdenkenden, zoals Roger Williams. De kolonie werd zwaar geteisterd door de oorlog met de Indianen in 1675–1676. In 1684 werd het charter van de kolonie ingetrokken en een nieuw charter van 1691 stelde het lidmaatschap van de kerk niet meer als voorwaarde voor stemrecht. Aan het hoofd van de kolonie werd van toen af een koninklijke gouverneur gesteld, maar verder bleef zij een grote mate van zelfbestuur behouden. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kolonie waren de heksenprocessen die in 1691–1692 in Salem werden gehouden. In de 18de eeuw beleefde Massachusetts een geweldige economische opbloei en het was dan ook de eerste staat die zich verzette tegen de Engelse belastingen, ingevoerd na de oorlog met Frankrijk, 1756–1763.

In april 1775 begon de Amerikaanse revolutie door een botsing van Engelsen en Amerikaanse boeren te Lexington en Concord. Massachusetts voegde zich in 1788 als de 6de staat bij de unie. Na de revolutie werd Massachusetts een van de belangrijkste staten van de Unie; het was het voornaamste centrum van de Amerikaanse koopvaardij en beleefde op cultureel gebied ca. 1840 een ‘gouden eeuw’, toen Amerika’s belangrijkste schrijvers en geleerden er woonden en werkten. Het was bovendien het centrum van allerlei hervormingsbewegingen, zoals het abolitionisme en andere sociale hervormingen. In de burgeroorlog was Massachusetts de eerste staat die gehoor gaf aan Lincolns oproep tot verdediging van de Unie en geen andere staat nam met zoveel enthousiasme deel aan de strijd. In de laatste helft van de 19de eeuw veranderde het karakter van de staat zeer door de immigratie van vele Ieren en Italianen en door de sterke industrialisatie en urbanisatie. De dominante positie van de Republikeinse partij werd daardoor verbroken.