Flag Louisiana

Pelican State

Inleiding

Louisiana (afk.: LA), staat van de Verenigde Staten van Amerika, aan de Golf van Mexico, 125.675 km2, met 4,2 miljoen inw.; hoofdstad: Baton Rouge.

Fysische Geografie

Louisiana maakt deel uit van de kustvlakte langs de Golf van Mexico en van het stroomgebied van de Mississippi. Ongeveer 50% van de oppervlakte wordt ingenomen door de kustmoerassen en de lage landen langs de rivieren. Er zijn vele meren: zouthoudende inhammen langs de kust, zoals Lake Pontchartrain (ten noorden van New Orleans), Lake Maurepas en Lake Sabine en een aantal meren in de omgeving van de Red River (Grass, Black, Bistineau, Catahoula en Cannisia Lake). De waterwegen hebben een totale lengte van bijna 8000 km; de Pearl River is de enige grote rivier die niet bevaarbaar is. De staat wordt gekenmerkt door een gelijkmatig subtropisch klimaat. De meeste regen valt in de zomer. Gemiddeld eens in de 4 à 5 jaar wordt de kust door orkanen getroffen.

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 31 inw. per km2. Van de bevolking woont ca. 68% in de stedelijke gebieden. De nakomelingen van de Franse en Spaanse kolonisten worden creolen genoemd; de groep heeft haar eigen cultuur en tradities veelal weten te behouden. Aan hen dankt de staat de bijnaam Creole State. In Zuid-Louisiana wordt nog veel Frans gesproken. De grootste steden zijn New Orleans, Baton Rouge en Shreveport.

Economie

De waarde van de minerale productie van Louisiana is, hoewel er geen metallische mineralen voorkomen, na die van Texas de hoogste in de Verenigde Staten. De productie van aardolie bedraagt ca. 15% van de nationale productie, die van aardgas ca. 28%, allebei, evenals zwavel, goed voor een tweede plaats op nationaal niveau. Verder worden zout, zand en verschillende steensoorten geproduceerd. Verreweg de belangrijkste industrie is de petrochemische; daarnaast o.m. chemische industrie, houtverwerking en productie van voedingsmiddelen en papier. De voornaamste haven is New Orleans, een van de grootste havens van het land. De overige economische activiteiten omvatten bosbouw, akkerbouw (plantagelandbouw; bataten, suikerriet, rijst, sojabonen, katoen, graan), teelt van rund- en pluimvee en varkens, visserij (menhaden, een haringsoort die o.a. wordt gebruikt voor mestbereiding, garnalen, oesters, kreeften); Louisiana is een belangrijke bontleverancier (vooral bisam).

Bezienswaardigheden

De belangrijkste toeristische trekpleister van Louisiana is de Vieux Carré in New Orleans. Voorts Cajun Country, met de stad Lafayette als centrum, en oude plantages in de omgeving van Baton Rouge.

Geschiedenis

Hoewel Spanjaarden de eersten waren die het gebied binnendrongen, begonnen de Fransen het eerst een permanente nederzetting. Hun belangstelling was gewekt door de reizen van pater Marquette en Louis Joliet (1673) en La Salle (1682) over de Mississippi. In 1699 stichtten de broers Pierre Le Moyne d’Iberville en Jean Baptiste Le Moyne de Bienville een nederzetting, waarvan de laatstgenoemde in 1701 gouverneur werd. In 1712 schonk Lodewijk XIV het gebied aan Antoine Crozat, een rijke koopman, die Antoine de la Mothe Cadillac (1713–1716) tot gouverneur benoemde. In 1717 kwam Louisiana in handen van de beruchte Company of the West van John Law en De Bienville werd weer gouverneur van het land. Hij trad in 1724 af, toen de compagnie financiële verliezen leed. Maar in 1733, toen het gebied weer aan de Kroon werd getrokken, keerde De Bienville nog eens terug als gouverneur en regeerde tot 1743. Een begin van welvaart ontstond toen door de aanplant van suikerriet.

In 1763 stond Frankrijk het gebied af aan Spanje, tegen de zin van de bewoners, die in 1768 een opstand begonnen, welke bloedig onderdrukt werd. In 1800 verkocht Spanje bij het geheime Verdrag van San Ildefonso het land weer aan Frankrijk, maar reeds in 1803 stond Napoleon op zijn beurt Louisiana met het zich ver naar het westen uitstrekkende Louisiana-territorium af aan de Verenigde Staten. Op 30 apr. 1812 werd Louisiana als 18de staat toegelaten tot de Unie. Lousiana bleef altijd een Frans stempel bewaren. Het behoorde in de Amerikaanse Burgeroorlog tot de Geconfedereerde Staten en in 1862 veroverde admiraal Farragut vanuit zee de stad New Orleans. Louisiana behoorde tijdens de Reconstruction tot de staten die het langst onder een noordelijke bezetting gebukt gingen; pas in 1877 trokken de noordelijke troepen weg. Zoals in het hele diepe Zuiden bleef sindsdien de democratische partij de absolute meerderheid behouden. Een groots programma van openbare werken werd in 1928 opgezet door gouverneur Huey P. Long. De sterke industrialisatie leidde tot grote politieke veranderingen ten gunste van de Republikeinen, die in de afgelopen decennia dan ook terrein wonnen.