Flag Georgia

Peach State

Inleiding

Georgia (afk.: GA of Ga.), staat van de Verenigde Staten van Amerika, in het oosten van het land aan de Atlantische Oceaan, 152.576 km2, met 6,5 miljoen inw.; hoofdstad: Atlanta.

Fysische Geografie

Het grootste deel van de staat, ca. 60%, wordt in beslag genomen door de zacht golvende kustvlakte of Coastal Plain. In de Fall Line (tot 150 m hoog), waar de rivieren talrijke stroomversnellingen hebben, vindt de kustvlakte een scherpe afbakening ten opzichte van het Piedmont Plateau, dat ca. 30% van het grondgebied van de staat beslaat en dat in het noorden (Appalachen) oploopt tot een hoogte van 450 m. De zuidwaarts stromende Savannah, grensrivier met South Carolina, is de belangrijkste rivier van Georgia. De grote meren zijn merendeels kunstmatig. Okefenokee Swamp (1690 km2) is een van de grootste moerassen van de Verenigde Staten. Het klimaat is zacht, vooral aan de kust.

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 42 inw. per km2. Van de bevolking woont ongeveer 63% in de stedelijke gebieden. De grootste steden zijn Atlanta, Columbus, Savannah (belangrijkste havenstad), Macon en Albany.

Economie

Industrie is de belangrijkste economische sector, met in de eerste plaats de textielindustrie (katoen); andere belangrijke producten zijn transportmiddelen (o.m. vliegtuigen), voedingsmiddelen (o.m. vlees), papier, kleding en chemische producten, scheepsbenodigdheden, tapijten en diverse producten op basis van katoen. Handel komt op de tweede plaats, gevolgd door landbouw. De verscheidenheid aan grondsoorten en het lange groeiseizoen (180 tot 270 dagen per jaar) maken een grote variëteit aan verbouwde gewassen mogelijk. De belangrijkste producten zijn katoen, tabak, granen, noten en perziken. Voorts bosbouw. De veeteelt overtreft de akkerbouw in productiewaarde; vooral de pluimveeteelt (centrum: Gainesville) is van belang. Georgia heeft een grotere productie van kaolien (een kleisoort) dan enige andere Amerikaanse staat en levert voorts belangrijke hoeveelheden bauxiet, bariet, mica, talk, graniet en marmer.

Bezienswaardigheden

Toeristische trekpleisters zijn de 500 m hoge granietberg Stone Mountain, de oude stad Savannah, Athens, met de University of Georgia (1875), de eerste staatsuniversiteit in de Verenigde Staten, Etowah Mounds Archaeological, een oude Indiaanse nederzetting en het natuurreservaat Okefenokee Swamp.

Geschiedenis

De eerste Europeanen die het gebied verkenden, waren de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernan(do) de Soto en zijn mannen (1540). In de 17de eeuw was het gebied een deel van de Engelse kolonie Carolina; in 1732 ontving de Engelse generaal James Oglethorpe een charter van koning George II om in Georgia een aparte kolonie – die naar deze vorst genoemd werd – te stichten. Oglethorpe bedoelde de kolonie als een toevlucht voor armen uit Engeland en voor vervolgde lutheranen uit Oostenrijk. Hij stichtte de stad Savannah in 1733, bevorderde de teelt van exotische producten (w.o. zijde) en verbood de invoering van de slavernij. Hij maakte de kolonie tevens tot een bolwerk tegen het Spaanse Florida en versloeg de Spanjaarden in de Slag van Bloody Marsh (1742). In 1752 werd het bestuur direct aan de Kroon overgedragen, waardoor het paternalistische karakter uit Oglethorpes dagen nog versterkt werd. In de Amerikaanse Vrijheidsoorlog was Georgia daardoor de zwakste van de dertien koloniën. Het werd vrijwel geheel door de Engelsen bezet in 1779/1780. In 1788 tekende Georgia de Constitutie. Maar de opbloei van de katoenverbouw leidde tot de invoering van de slavernij en daarmee kwam de staat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog terecht in het kamp van de zuidelijke staten, die opkwamen voor hun afzonderlijke rechten. Ook de strijd met de Cherokee-Indianen bracht de staat in conflict met de federale regering, vooral toen het Hooggerechtshof zich uitsprak voor de rechten van de Indianen. President Andrew Jackson steunde Georgia echter en de Cherokee werden van hun grond beroofd en naar de woestijnen in het westen verdreven. In de Amerikaanse Burgeroorlog behoorde Georgia tot de vurigste zuidelijke staten, maar het voerde toen de idee van het recht van de aparte staat zover door dat het onder zijn gouverneur Joseph Brown in scherp conflict kwam met de regering van Jefferson Davis. In 1864 werd het het toneel van de beroemde March through Georgia van de noordelijke generaal Sherman en onderging vreselijke verwoestingen. Het bleef een van de meest onontwikkelde en armste staten van het zuiden, trouw Democratisch in de politiek en fel gekeerd tegen de gelijkstelling van de zwarte bevolking. Absolute segregatie werd ca. 1900 doorgevoerd en een districtenstelsel gaf in de staat alle macht in handen van de county units, de plattelandsdistricten. Na de Tweede Wereldoorlog is echter een belangrijke ommekeer tot stand gekomen door de snelle groei van de industrie en de grote steden. Er ontstond daardoor een tegenstelling tussen de steden en het platteland. Hoewel er sedert 1964 weer kleurlingen als afgevaardigden in het congres van de staat werden gekozen, bleef de politieke leiding in het algemeen nog in handen van conservatieve groepen. Hervormingen werden afgedwongen door het federale gezag. In de jaren tachtig trad verbetering op in de rassenrelaties door toedoen van Andrew Young, de tweede zwarte burgemeester van Atlanta.

Verandering vlag van Georgia

In mei 2003 werd de vlag van de Staat Georgia veranderd door een handeling van de Wetgevende macht van de Staat Georgia. Per uitvoerende orde die door het bureau werd uitgegeven van de Gouverneur van Georgia die maand, de vlag van de Staat Georgia officieel werd veranderd in de vlag onderaan.

vlag Georgia 1956-2001
1956 – 2001
vlag Georgia 2001-2003
2001-2003
vlag Georgia 2003-heden
2003-heden