Flag Colorado

Centennial State

Inleiding

Colorado (afk.: CO of Colo.), staat van de Verenigde Staten van Amerika, 296.596 km2, met 3,3 miljoen inw.; hoofdstad: Denver.

Fysische Geografie

Colorado is de hoogstgelegen staat van de Verenigde Staten (gemiddeld ruim 2000 m boven zeeniveau) en valt uiteen in drie grote landschappen: van oost naar west de Great Plains, de Rocky Mountains en het Coloradoplateau. Van de vele rivieren die er ontspringen, zijn de grootste de Arkansas, South Platte, North Platte, Colorado en de Río Grande. Behalve een aantal door glaciale erosie gevormde meren zijn er verschillende kunstmatige, waarvan het door een dam in de Arkansas gevormde John Martin Reservoir het grootste is. Het klimaat is droog en ruig, m.n. ’s winters (blizzards).

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt ca. 12 inw. per km2. Van de bevolking woont ongeveer 82% in de stedelijke gebieden. De grootste steden zijn Denver en Colorado Springs.

Economie

Van de totale oppervlakte van de staat is bijna 40% in gebruik voor de landbouw (voor een groot deel met behulp van irrigatie). De voornaamste producten zijn graan, hooi, tarwe en aardappels; in het dal van de Colorado is fruitteelt. De veeteelt is thans van groot belang en omvat vooral runder-, schapen-, varkens- en pluimveeteelt. De in grote hoeveelheden aanwezige delfstoffen hebben een uitgebreide mijnbouw doen ontstaan. Geëxploiteerd worden steenkool, goud, zilver, zink, aardolie, aardgas, molybdeniet en uraan. Colorado is een der belangrijkste industriestaten ten westen van de Mississippi, met o.m. machinebouw, suikerraffinage en voorts o.m. belangrijke elektronische, conserven- en luchtvaartindustrie. Door de centrale ligging in de Verenigde Staten is Colorado een belangrijk knooppunt van spoorwegen, autosnelwegen en luchtlijnen (meer dan 100 vliegvelden; bij Denver de internationale luchthaven Stapleton).

Naast landbouw en industrie is het toerisme de derde pijler van de economie van de staat, vanouds vnl. zomertoerisme, maar sinds de jaren vijftig in snel toegenomen mate ook wintertoerisme (skisport, o.a. Aspen en Vail).

Bezienswaardigheden

Toeristische attracties zijn o.m. de nationale monumenten Dinosaur, Black Canyon of de Gunnison en Colorado (rotsformaties, canyons, fossiele resten), het nationale monument Hovenweep en het Mesa Verde National Park (resten van prehistorische Indianendorpen), Great Sand Dunes National Monument, de Royal Gorge (ca. 300 m diepe kloof, uitgesleten door de Arkansas rivier) en het Rocky Mountain National Park.

Geschiedenis

Colorado heeft een zeer belangrijke Indiaanse cultuur gehad in de middeleeuwen, waarvan de ruïnes goed bewaard zijn in Mesa Verde. Omstreeks 1540 drong Coronado er binnen, in de 17de eeuw werd het gebied vanuit Louisiana onder Franse invloed gebracht. In 1803 kwam het door de aankoop van het Louisiana-territorium aan de Verenigde Staten en werd toen intensief doorzocht door ontdekkingsreizigers als Zebulon Pike (Pikes Peak ontdekte hij in 1806), Stephen H. Long en John C. Frémont. De vondst van goud in 1858 leidde tot een goldrush, waardoor de bevolking snel toenam. In 1861 werd het Colorado-territorium georganiseerd en in 1876 werd het gebied een staat (de 38ste).