Flag Arkansas

The Natural State

Inleiding

Arkansas (afk.: AR of Ark.), staat in het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika, 137.539 km2, met 2,35 miljoen inw.; hoofdstad: Little Rock.

Fysische geografie

Arkansas omvat het moeras- en merenrijke prairiegebied aan weerszijden van de benedenloop van de Arkansasrivier, met het beboste Ozark plateau en de Ouachita Mountains. Het oostelijk deel langs de Mississippi is laag en moerassig en wordt, voor zover nog niet beschermd tegen het water, jaarlijks overstroomd. Het klimaat is in de lage delen ’s zomers zeer heet en vochtig, ’s winters vrij koud. Ongeveer de helft van de staat is bebost.

Bevolking

De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 17 inw. per km2. Van de bevolking woont ca. 54% in de stedelijke gebieden. De grootste steden zijn Little Rock en Fort Smith.

Economie

Arkansas is een van de armste staten van de Verenigde Staten. Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de Verenigde Staten. De landbouw levert o.m. sojabonen, katoen, tarwe en rijst. Een grote zorg is de sterke bodemerosie. Belangrijk is de pluimveeteelt. Er is aanzienlijke bosbouw. De staat is rijk aan mineralen: aardolie, steenkool, aardgas, bariet en diamant. De industrie omvat o.m. elektronica-, petrochemische, papier-, houtverwerkende, textiel- en voedselverwerkende industrie. De staat speelt een belangrijke rol in het transportwezen van de Verenigde Staten, zowel over land (m.n. per spoor) en door de lucht als via de Arkansasrivier en het dwars door de staat lopende Kerr-McClellankanaal.

Bezienswaardigheden

Aan de bevordering van het toerisme wordt door de overheid veel gedaan (o.m. bescherming en opvoering van de vis- en wildstand). Veel bezoekers trekt het Nationale Park Hot Springs.

Geschiedenis

Arkansas werd voor het eerst bezocht door Hernan (do) de Soto in 1541. Een eerste nederzetting werd in 1686 gevestigd door de Fransen, maar pas heel langzaam kwamen er meer bewoners. In 1819 werd het een territorium, in 1836 een staat. In de Burgeroorlog sloot het zich aan bij het Zuiden. De Reconstructie duurde tot 1874. Sindsdien was de Democratische partij vrijwel steeds aan de macht.

In 1881 maakte het parlement van de staat een einde aan de onzekerheid over de schrijfwijze van de naam die zowel Arkansas als Arkansaw kon zijn; beslist werd dat de eerste schrijfwijze zou worden gekozen en dat de uitspraak gelijk zou zijn aan die van de tweede.

In 1957 werd Arkansas bekend in de gehele wereld door het conflict over de integratie van de middelbare school in Little Rock. Gouverneur Faubus verzette zich daarbij tegen de centrale regering, zodat president Eisenhower troepen moest sturen. De integratie van de scholen is sindsdien toch krachtig voortgeschreden, maar Faubus heeft zichzelf populair gemaakt door zijn verzet en werd in 1964 voor de zesde maal achtereen tot gouverneur gekozen. Sinds 1966 zijn echter progressievere stromingen aan de macht gekomen. De belangrijke politicus van de staat was J. William Fulbright, senator van 1944 tot 1974. Bill Clinton, die eind 1992 tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, was in de periodes 1979–1981 en 1983–1993 gouverneur van Arkansas.