William Mckinley

William Mckinley

McKinley, William (Niles, Ohio, 29 jan. 1843 – Buffalo, N.Y., 14 sept. 1901), Amerikaans staatsman, diende in de Burgeroorlog en klom op tot majoor, studeerde daarna rechten en vestigde zich als advocaat in Canton (Ohio). In 1876 werd hij Republikeins lid van het Congres, waar hij met een korte onderbreking lid van bleef tot 1891. Hij maakte zich populair door enerzijds de zilverpartij te steunen, anderzijds te pleiten voor hogere invoerrechten (McKinley Tariff Act, 1890).

Hij kreeg de steun van de machtige industrieel Mark Hanna, werd in 1892 tot gouverneur van Ohio gekozen en in 1896 tot president, waarbij hij de Democratische kandidaat Bryan, die tegen het handhaven van de gouden standaard streed, ruimschoots versloeg. McKinley liet zich, zij het aarzelend, meeslepen door de imperialistische stroming van zijn dagen en bracht zo in april 1898 het land in oorlog met Spanje.

Na het vlotte en succesvolle verloop van deze strijd bepleitte hij de annexatie van de Filippijnen en een gedeeltelijke onafhankelijkheid voor Cuba onder sterke Amerikaanse controle. Ook keurde hij de annexatie van Hawaii goed. In 1900 werd hij met nog grotere meerderheid herkozen, weer tegen Bryan. Bij een bezoek aan de Pan-Amerikaanse tentoonstelling in Buffalo werd hij op 6 sept. 1901 neergeschoten door een anarchist; hij overleed aan zijn verwondingen.