Officiële naam

Verenigde Staten van Amerika

Hoofdstad

Washington, D.C.

Oppervlakte

9 629 047 vierkante kilometer reëel

Bestuurlijke
eenheden (aantal inwoners)
Alabama 4 486 508
Alaska 643 786
Arizona 5 456 453
Arkansas 2 710 079
Californië 35 116 033
Colorado 4 506 542
Connecticut 3 460 503
Delaware 807 385
District of Columbia (DC) 570 898
Florida 16 713 149
Georgia 8 560 310
Hawaii 1 244 898
Idaho 1 341 131
Illinois 12 600 620
Indiana 6 159 068
Iowa 2 936 760
Kansas 2 715 884
Kentucky 4 092 891
Louisiana 4 482 646
Maine 1 294 464
Maryland 5 458 137
Massachusetts 6 427 801
Michigan 10 050 446
Minnesota 5 019 720
Mississippi 2 871 782
Missouri 5 672 579
Montana 909 453
Nebraska 1 729 180
Nevada 2 173 491
New Hampshire 1 275 056
New Jersey 8 590 300
New Mexico 1 855 059
New York 19 157 532
North Carolina 8 320 146
North Dakota 634 110
Ohio 11 421 267
Oklahoma 3 493 714
Oregon 3 521 515
Pennsylvania 12 335 091
Rhode Island 1 069 725
South Carolina 4 107 183
South Dakota 761 063
Tennessee 5 797 289
Texas 21 779 893
Utah 2 316 256
Vermont 616 592
Virginia 7 293 542
Washington 6 068 996
West Virginia 1 801 873
Wisconsin 5 441 196
Wyoming 498 703
Grootste
steden (aantal inwoners)
New York 8 008 278
Los Angeles 3 694 820
Chicago 2 896 016
Houston 1 953 631
Philadelphia 1 517 550
San Diego 1 223 400
Phoenix 1 321 045
San Antonio 1 144 646
Dallas 1 188 580
Detroit 951 270
San José 894 943
Indianapolis 791 926
San Francisco 776 733
Jacksonville 735 617
Baltimore 651 154
Columbus 711 470
El Paso 563 662
Boston 589 141
Seattle 563 374
Washington, D.C. 572 059

 

/Aantal inwoners /290 342 550
/Bevolkingsgroeicijfer /0,92 procent
/
Bevolkingsdichtheid
/30
personen per vierkante kilometer
/
Verstedelijking
/Stad /77 procent
/Platteland /23 procent
/Levensverwachting
/Totaal /77,1 jaar/jaren
/Vrouwen /80 jaar/jaren
/Mannen /74,4 jaar/jaren
/Kindersterftecijfer
/7 sterfgevallen per 1000 levend geborenen
/Alfabetisme
/Totaal /99,5 procent
/Bevolkingsgroepen
/Blanken /80 procent
/Afro-Amerikanen /12 procent
/’Hispanics’ /9 procent
/Aziaten /2,4 procent
/Indianen /0.8 procent
/Taal
/Engels (officieel)
/Godsdienst
/Protestantisme /51 procent
/Rooms-Katholicisme /26 procent
/Jodendom /2.3 procent
/Islam /1.9 procent
/Orthodoxe
Kerken
/1.6 procent
Staatsvorm Federale Republiek
Onafhankelijk sinds 4 juli 1776 (van Engeland)
Grondwet
17 september
1787, in praktijk vanaf 4 maart 1789
Stemrecht Algemeen stemrecht vanaf 18 jaar
Bruto Binnenlands Product (BBP) (U.S.$)
10 065 miljard (2001 reëel)
BBP per inwoner (U.S.$) 35 280
BBP per economische sector
BBP, aandeel landbouw 1,6 procent
BBP, aandeel industrie 24,9 procent
BBP, aandeel dienstensector 73,5 procent
Staatsbegroting (U.S.$)
Totaal inkomsten 2 109 250 miljoen
Totaal uitgaven 1 880 740 miljoen
Munt
1 US dollar (US$)

Export

Kapitaalgoederen, transportmiddelen, kleding, wetenschappelijke instrumenten, ruwe grondstoffen, consumptiegoederen, brandstof, chemicaliën, papierproducten, textiel, metaalsoorten, landbouwproducten

Import

Ruwe olie en aardolieproducten, ruwe grondstoffen, machines, autovoertuigen, consumptiegoederen, voedsel en veestapel, chemicaliën, fabrieksgoederen, kleding

Belangrijkste handelspartners voor export

Canada, Mexico, Japan, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Taiwan, Frankrijk, Zuid-Korea, Singapore

Belangrijkste handelspartners voor import

Canada, Japan, Mexico, China, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Taiwan, Frankrijk, Zuid-Korea, Italië

Industie

Aardolie, drukkerijen en uitgeverijen, metaalproducten, transportmiddelen, machines, chemicaliën, elektronica, voedselverwerking, tabak, textiel, kleding, houtproducten, papierproducten, rubber en plastic producten, keramiek en glaswerk, consumptiegoederen

Landbouw

Hoofdgewassen zijn suikerbieten, aardappelen, citrusvruchten, rijst, maïs, tarwe, sorghum, gerst, bonen, pinda’s, katoen, tabak; veeteeltproducten pluimvee, rundvee, varkens, vlees, melk, eieren

Natuurlijke hulpbronnen

Steenkool, koper, lood, fosfaten, uranium, bauxiet, goud, ijzer, kwik, nikkel, kaliumcarbonaat, zilver, zink, aardolie, aardgas, hardhout

Basisgegevens en bevolking

Gegevens over de oppervlakte van een land zijn afkomstig van de bureaus voor statistiek van de verschillende landen. Gegevens over bevolking, bevolkingstoename en bevolkingsdichtheid zijn afkomstig van het United States Census Bureau, International Programs Center; International database (IDB) (www.census.gov).
Gegevens over verstedelijking zijn afkomstig van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties (VN), FAOSTAT database (www.fao.org).
Gegevens over de bevolkingsaantallen in grootstedelijke gebieden en bestuurlijke onderafdelingen zijn afkomstig van de bureaus voor statistiek van de verschillende landen. Voor gegevens over de samenstelling van de bevolking en de godsdiensten van een land is geput uit het CIA World Factbook, alsook uit diverse nationale bronnen. Gegevens over de talen die in een land worden gesproken, zijn voor het merendeel afkomstig uit Ethnologue, Languages of the World, Summer Institute of Linguistics (www.sil.org).

Gezondheid en onderwijs

Gegevens over levensverwachting en kindersterfte zijn afkomstig uit de United States Census Bureau, International Programs Center; International database (www.census.gov).
Gegevens over het aantal personen per arts en het aantal personen per ziekenhuisbed zijn afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (www.who.int).
Gegevens over onderwijs zijn afkomstig uit de UnitedNations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) database (www.unesco.org).

Staatsinrichting

Gegevens over de staatsvorm, sinds wanneer een land onafhankelijk is, wetgeving, grondwet, hoogste rechtbank en stemrecht zijn voor het merendeel afkomstig van de websites van de verschillende landen, maar ook van het meest recente Europa World Yearbook en het meest recente CIA World Factbook.
De gegevens over het leger zijn afkomstig uit Military Balance.

Economie

Gegevens over het Bruto Binnenlands Product (BBP), het BBP per hoofd van de bevolking, het BBP per economische sector, de werkgelegenheid en de staatsbegroting zijn afkomstig uit de database van de Wereldbank (www.worldbank.org).
Informatie over de munt, landbouw, mijnbouw, industrie, export en import en belangrijkste handelspartners is afkomstig uit het meest recente Europa World Yearbook en verschillende publicaties van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Energie, communicatie en verkeer

Gegevens over elektriciteit zijn afkomstig uit de Energy Administration (EIA) database (www.eia.doe.gov).
Gegevens over radio, telefoon, televisie en kranten zijn afkomstig uit de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) database(www.unesco.org).
Gegevens over Internethosts, motorvoertuigen en wegen zijn afkomstig uit de database van de Wereldbank(www.worldbank.org).

Notabene

Als gevolg van het afronden naar hele getallen, kan het voorkomen dat de optelsom van de cijfers niet op 100 % uitkomt.